Fast pris – din sikkerhed

– Vi er med hele vejen fra underskrift til nøgle!

advokatforbehold

Valg af advokat

Med vores ekspertise er du er nu et skridt nærmere til at realiserer din boligdrøm.

advokatforbehold

Gennemgang

Vi gennemgår alle dokumenter i din ejendomshandel. Dette omfatter købsaftalen, salgsopstillingen, tilstandsrapporten, elrapporten, husrapporten, ejerskifteforsikringstilbuddet, servitutterne, ejendomsdatarapporten mv.

advokatforbehold

Advokatskrivelse

Vi udarbejder en betinget advokatskrivelse – har løbende korrespondance, drøftelser samt forhandling med sælger/mægler.

advokatforbehold

Udlevering af nøgler

Efter advokatgodkendelsen er din handel nu en realitet.

“Ingen handel – Ingen regning” → Din tryghed

Gennemgang af forløb

Først gennemgår vi forløbet i din ejendomshandel fra start til slut, så du præcist ved, hvad der skal ske.

Gennemgang af dokumenter

Vi gennemgår alle dokumenterne i din ejendomshandel, hvilket bl.a. omfatter købsaftalen, salgsopstillingen, tilstandsrapporten, elrapporten, ejerskifteforsikringstilbuddet og servitutterne.

Indkaldelse til møde

Vi gennemgår alle dokumenterne i din ejendomshandel. Du kan vælge at afholde mødet på vores kontor eller telefonisk.

Godkendelsesskrivelse

Vi udarbejder en betinget godkendelsesskrivelse til sælger, som indeholder de forbehold, der skal afklares. Du får selvfølgelig en kopi af vores godkendelsesskrivelse.

Korrespondance

Vi står for korrespondancen til ejendomsmægleren, sælgers advokat og din bank.

Kontrol og afslutning

Vi kontrollerer det tinglyste skøde, refusionsopgørelsen fra sælger, og om sælger kan få frigivet købesummen.

Enfamilieshus

Enfamilieshuse omfatter; Parcelhus, villa og rækkehus.

Her gennemgår vi købsaftalen og undersøger alle handlens dokumenter for eventuelle juridiske eller økonomiske problemstillinger.

Når vi rådgiver om køb og salg af enfamilieshuse, så har vi bl.a. fokus på; Tilstandsrapporterne, energimærke, lokalplaner, grundejerforeningens vedtægter og regnskaber samt oplysninger fra kommunen om grunden, herunder om der er olietank på ejendommen og risiko for jordforurening. Har sælger tilbudt køber at betale halvdelen af en 5-årig basis ejerskifteforsikring. Ved nyere huse undersøger vi, om der er tegnet den lovpligtige byggeskadeforsikring.

Prisen er forudsat, at sælgerens rådgiver forestår udarbejdelse af skøde, tinglysning, refusionsopgørelse og berigtiger handlen. Vi kan mod et tillæg på kr. 1495,- forestå disse ekspeditioner. Såfremt sælgers rådgiver forestår sidstnævnte, kontrollerer vi skødet og efterregner refusionsopgørelsen.

Pris 7.500,-

* Betaling af tinglysningsafgift og eventuelle gebyrer til Tinglysningsretten er ikke en del af de angivne priser. 

Ejerlejlighed

En selvstændig fast ejendom, som typisk er en del af en større ejendom, oftest en etageejendom

Her gennemgår vi købsaftalen og undersøger alle handlens dokumenter for eventuelle juridiske eller økonomiske problemstillinger. Der udarbejdes typisk ikke tilstandsrapporter for ejerlejligheder, da tilstandsrapporten i så fald skal omfatte både den enkelte ejerlejlighed og hele fællesejendommen. Det kan således være meget dyrt at få udarbejdet en tilstandsrapport for en ejerlejlighed. Det betyder også, at sælger ikke er ansvarsfri for eventuelle mangler, hvorfor køber i op til 10 år efter købet vil kunne rette mangelskrav mod sælger.

Når vi rådgiver dig i forbindelse med køb af ejerlejlighed, har vi særligt fokus på ejerforeningens forhold. Ser vedtægter og regnskaber fornuftige ud? Er der planlagt store renoveringer, som du kan forvente at skulle betale til, og som derfor bør regnes ind i dit budget ved købet?

Prisen er forudsat, at sælgerens rådgiver forestår udarbejdelse af skøde, tinglysning, refusionsopgørelse og berigtiger handlen. Vi kan mod et tillæg på kr. 1495,- forestå disse ekspeditioner. Såfremt sælgers rådgiver forestår sidstnævnte, kontrollerer vi skødet og efterregner refusionsopgørelsen.

Pris 7.500,-

* Betaling af tinglysningsafgift og eventuelle gebyrer til Tinglysningsretten er ikke en del af de angivne priser. 

Nybyggeri / Entreprisekontrakt

Her gennemgår vi dit kommende projekt og undersøger alle juridiske aspekter. Entreprisekontrakten er særlig vigtigt da det er denne som regulerer forholdet mellem bygherren og entreprenøren. Grundlaget for en byggesag, der forløber gnidningsløst og kan gennemføres til tiden, er et grundigt juridisk forarbejde, der udmønter sig i en klar og fuldt ud dækkende entrepriseaftale. Står du over for at skulle indgå en entreprisekontrakt tilbyder vi, at foretage en grundig juridisk gennemgang af kontrakten til en fast pris.

Pris 7.500,-

Såfremt du står overfor et grundkøb hvorefter du skal bygge har vi en komplet pakke løsning hvor vi først rådgiver grundkøbet og derefter entrepriseaftalen for ialt 12.500 Kr. inkl. moms.

* Betaling af tinglysningsafgift og eventuelle gebyrer til Tinglysningsretten er ikke en del af de angivne priser.

Skødepakken

Med skødepakken får du følgende;

»Indhentning af relevante oplysninger

»Udarbejdelse samt anmeldelse af skødet.

»Udarbejdelse refusionsopgørelse.

Pris 3.995,-

* Betaling af tinglysningsafgift og eventuelle gebyrer til Tinglysningsretten er ikke en del af de angivne priser.